نویسنده = طاهر رضازاده
تحلیل بوردیویی تصمیمات هنری کمال‌الملک در میدان هنر ایران در عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22070/negareh.2022.16131.3020

پگاه چغند؛ طاهر رضازاده


بازخوانی سنتِ کپی‌سازی در نقاشی ایرانیِ دورۀ گذار بر اساسِ رویکرد «ازآن‌خودسازی»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22070/negareh.2022.16119.3016

نورااکرم گودرزی؛ طاهر رضازاده