نویسنده = محمدتقی آشوری
تعداد مقالات: 3
2. بیان تصویری در آثار آقا میرک نقاش

دوره 12، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 99-111

مصطفی ندرلو؛ محمدتقی آشوری؛ محمد خزایی


3. نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش طراحی پایه در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی

دوره 10، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 53-76

قباد کیان مهر؛ محمدتقی آشوری؛ شعبانعلی قربانی