کلیدواژه‌ها = نگارگری ایرانی
مطالعه تحلیلی ساختار نگاره‌های نسخه خمسه نظامی سال 909 هجری موجود در کتابخانه بادلیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.14701.2805

مرضیه غفوری؛ سیدرضا حسینی


بررسی عناصر نامتعارف در نگاره‌های شاهنامۀ بزرگ ایلخانی

دوره 12، شماره 42، تیر 1396، صفحه 111-121

10.22070/negareh.2017.534

اصغر جوانی؛ رضا افهمی؛ سید محمد مهرنیا