کلیدواژه‌ها = مطالعه تطبیقی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش قالی‌های کردی خراسان با منطقه کردستان

دوره 14، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 36-51

علی وندشعاری؛ اکرم بخشی؛ عبداله میرزایی


2. تطبیق نماد و نشانه‌های دفاع مقدس در هنرهای تجسمی و معماری دفاع مقدس

دوره 14، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 124-149

محبت نجفوند دریکوندی؛ بهزاد وثیق