کلیدواژه‌ها = نقش‌مایه
روشی نو در ترسیم نقش‌مایه‌های گره ده تند و کند

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 53-63

10.22070/negareh.2019.3481.1947

مجید دهشتی؛ مهدی خوش نژاد؛ محمد منان رئیسی


مقایسه تطبیقی نقوش چاپ باتیک ایران و هند

دوره 11، شماره 38، تیر 1395، صفحه 90-106

10.22070/negareh.2016.362

سیما فتح‌اله‌زاده؛ عبدالرضا چارئی