کلیدواژه‌ها = نگارگری
تعداد مقالات: 26
1. خوانش نگاره معراج پیامبر (ص) اثر سلطان محمد از منظر اصول ادراک دیداری گشتالت

دوره 15، شماره 53، بهار 1399، صفحه 83-97

سلیمه باباخان؛ بهنام کامرانی


3. تحلیل بینامتنی متن و نگاره‌های نسخه خطی 996ه. ق دیوان جیبی اکبرشاه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 5-21

نیلوفر مایلی برجلویی؛ جواد علیمحمدی اردکانی


4. بیان هنری در نگاره‌های داستان لیلی و مجنون در خمسه تهماسبی

دوره 14، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 76-89

خشایار قاضی زاده؛ پرویز حاصلی


6. شناسایی نمونه پیکره‏‌های انگلیسی در نگارگری مکتب اصفهان

دوره 14، شماره 49، بهار 1398، صفحه 115-127

شهناز امینی؛ اصغر جوانی؛ مجیدرضا مقنی پور


11. بررسی تطبیقی پوشاک رزم بر اساس مطالعه نگاره‌های نسخ خطی در مکاتب هرات و تبریز

دوره 12، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 71-83

محمد ابراهیم زارعی؛ مریم دولتی


14. مطالعۀ تطبیقی تجلی نمادین سرو در ادبیات و نگارگری ایرانی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 86-99

نیلوفر زندی؛ فاطمه سفیری


15. سیر تطّور شمایل‌نگاری اسلامی ایران از تنزیه تا تشبیه

دوره 11، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 4-22

سیده راضیه یاسینی


18. بررسی تطبیقی نحوۀ آفرینش فضاهای معماری در آثار نگارگری حمام

دوره 8، شماره 26، تابستان 1392، صفحه 61-72

فرهاد تهرانی؛ مائده پورفتح‌اله؛ زهرا قاسمی


20. بررسی سیرتحول چهره‌نگاری در نگارگری ایران تا انتهای دورۀ صفوی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 15-36

محمدکاظم حسنوند؛ شهلا آخوندی


21. بررسی و تحلیل شمایل شناسانه نگاره "کشته شدن شیده به دست کیخسرو"

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 51-66

امیر فرید؛ آزیتا پویان مجد


22. رویکردی جامعه‌شناختی بر زندگی رضا عباسی (با بررسی برخی تک‌نگاره‌ها)

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 37-50

سیده آیین فاضل؛ امیرحسین چیت‌سازیان


24. بررسی ویژگی‌های تصویری و مضمونی نسخه‌های خطی مصور دورۀ ایوبیان

دوره 7، شماره 23، پاییز 1391، صفحه 53-70

مهناز شایسته فر؛ محمد خزایی؛ رضوان خزایی


25. تبیین جنبههای نوآورانه و خلاقیت تصویری در شهنامۀ قاسمی

دوره 7، شماره 22، تابستان 1391، صفحه 39-56

سیدعبدالمجید شریف‌زاده؛ محمدعلی رجبی؛ حبیب‌الله آیت‌اللهی