کلیدواژه‌ها = رنسانس
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ تطبیقی تصویر فرشتگان در کتاب‌آرایی رنسانس با آثار چاپ سنگی قاجار

دوره 10، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 92-105

نغمه صفرزاده؛ نادر موسوی فاطمی؛ بهرام احمدی