کلیدواژه‌ها = چاپ سنگی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 103-117

نجیبه رحمانی؛ فتانه محمودی؛ همایون حاج محمدحسینی


3. تحلیل تأثیر تصاویر چاپ سنگی کتاب نامه خسروان برتصاویر کاشی‌های نقش برجسته کاخ موزه گلستان

دوره 11، شماره 37، بهار 1395، صفحه 73-85

سیدمحمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد