کلیدواژه‌ها = چاپ سنگی
مطالعه باستان‌گرایی در نگاره‌های نسخه چاپ سنگی شاهنامه امیر بهادری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15935.2994

فرزانه فلاحی؛ ابوالقاسم دادور


بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 43، مهر 1396، صفحه 103-117

10.22070/negareh.2017.568

نجیبه رحمانی؛ فتانه محمودی؛ همایون حاج محمدحسینی