نویسنده = �������������� ������������
بررسی نقوش و سیر تحول آن‌ها در تخت‌های ایرانی دوران باستان

دوره 15، شماره 53، فروردین 1399، صفحه 115-133

10.22070/negareh.2020.1175

سیده مطهره موسوی؛ حسنعلی پورمند؛ لیلا کریمی فرد


مینیاتورهای دریایی مغولان هند، حلقۀ مفقودۀ فرش‌های پرتغالی

دوره 14، شماره 49، فروردین 1398، صفحه 71-87

10.22070/negareh.2019.959

حسام کشاورز؛ اصغر فهیمی‌فر؛ حسنعلی پورمند


زبانِ بصریِ نوشتارِ سامانیان در پرتو اصول خط‌شناسی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 38-59

10.22070/negareh.2015.259

فرناز معصوم‌زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی