نویسنده = فائزه نوروزی
تعداد مقالات: 1
1. خوانش صورتگرایانه عناصر نستعلیق و تشعیر در کتاب‌آرایی دوران تیموری تا قاجار

دوره 13، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 46-61

فائزه نوروزی؛ جمال عرب زاده؛ ایرج اسکندری