نویسنده = ������������ ������������
زیبایی‌شناسی نور و رنگ در صحنه‌پردازی برنامه‌های غیر نمایشی استودیویی معرفت محور با رویکرد حکمت هنر اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15443.2929

نیلوفر سراجی؛ حسن بلخاری قهی