نویسنده = ������������ ����������
تحلیلی بر طرح و نقوش و بررسی ریشه‌های تاریخی قوچ‌های سنگی در گورستان‌های دوران اسلامی ایران

دوره 15، شماره 56، دی 1399، صفحه 121-137

10.22070/negareh.2020.3126

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی؛ فریبرز طهماسبی