نویسنده = محمد خزایی
تعداد مقالات: 3
1. صورت‌بندی پیوست‌های فرهنگی نقاشی قاب آیینه‌های نشان‌دار دورۀ قاجار

دوره 13، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 126-141

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ محمد خزایی


2. بیان تصویری در آثار آقا میرک نقاش

دوره 12، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 99-111

مصطفی ندرلو؛ محمدتقی آشوری؛ محمد خزایی


3. نمادهای جانوری فرّه در هنر ساسانی

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 18-29

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی