نویسنده = ������������ ����������
تفسیری بر نگاره دوبرگی کتاب ولادت اسکندر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15013.2868

مژگان اسمعیلی فر؛ مهتاب مبینی