نویسنده = ������������������ ��������������
تحلیل ساختار و ویژگی‌های بصری کتیبه کوفی سوره یس مسجدجامع شوشتر

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 5-19

10.22070/negareh.2020.5451.2502

سحر صالحی؛ محمد خزائی؛ سید ابوتراب احمدپناه


صورت‌بندی پیوست‌های فرهنگی نقاشی قاب آیینه‌های نشان‌دار دورۀ قاجار

دوره 13، شماره 48، دی 1397، صفحه 126-141

10.22070/negareh.2019.887

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ محمد خزایی