نویسنده = ابوالقاسم دادور
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه تطبیقی روایت‌پردازی دینی در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و گوتیک

دوره 13، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 94-109

اعظم حکیم؛ ابوالقاسم دادور


3. پژوهشی بر نگاره‌های نسخه خطی دیوان حافظ کتابخانه پرینستون

دوره 13، شماره 45، بهار 1397، صفحه 88-103

ابوالقاسم دادور؛ ندا شفیقی


5. بررسی نسخۀ مصورنامه خسروان و تأثیر آن در هنر دورۀ قاجار

دوره 10، شماره 33، بهار 1394، صفحه 67-81

ماه منیر شیرازی؛ ابوالقاسم دادور؛ فاطمه کاتب؛ مریم حسینی