نویسنده = ���������� ��������
تجلی نمادها در قالی ارمنی‌باف ایران

دوره 9، شماره 30، تیر 1393، صفحه 47-61

آرزو سلطانی‌نژاد؛ حمید فرهمند بروجنی؛ تورج ژوله