نویسنده = ������������ ��������
نقش خیر و شر در شخصیت‌های آثار حسین قوللر آقاسی

دوره 9، شماره 30، تیر 1393، صفحه 5-19

فرناز گروئیانی؛ ادهم ضرغام


سیر تحول تصویر اسب از دورۀ ماد تا دورۀ هخامنشی

دوره 8، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 41-57

لیلا شریفی؛ ادهم ضرغام