نویسنده = �������������� �����������������������
بررسی بازنمایی صور طبیعی در کاشی های زرین فام کاشان در سدۀ 6 تا 8 هجری بر مبنای آراء کوماراسوامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15377.2924

سکینه خاتون محمودی


صورت‌بندی پیوست‌های فرهنگی نقاشی قاب آیینه‌های نشان‌دار دورۀ قاجار

دوره 13، شماره 48، دی 1397، صفحه 126-141

10.22070/negareh.2019.887

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ محمد خزایی


ساختار صوری نقوش طبیعی در سوزن‌دوزی زنان بلوچ (با تأکید بر نمونه‌های شهرستان سراوان)

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 61-73

مرضیه قاسمی؛ سکینه‌خاتون محمودی؛ سیدرسول موسوی حاجی