نویسنده = �������������������� ��������
تزیینات گچ‌بری و آیینه کاری عمارت باغ رحیم آباد بیرجند

دوره 8، شماره 27، آذر 1392، صفحه 49-59

سمیه خزاعی مسک؛ آرزو پایدارفرد