نویسنده = ���������� ��������������
مطالعه و تحلیل شیوه‌ی اجرایی خاتم معرق از دوره‌ی قاجار تا دهه‌ی اخیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15938.2995

سمیرا عرب؛ غلامعلی حاتم؛ فاطمه شاهرودی