نویسنده = ‏اصغر فهیمی‏فر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی موقعیت اجتماعی نقاشی‌ دیواری پس از انقلاب در ایران (با رویکرد جامعه‏شناسی پی‏یر بوردیو)

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 85-101

بهنام زنگی؛ حبیب‏الله آیت‏اللهی؛ ‏اصغر فهیمی‏فر