داوران

راهنمای داوری مقالات

سیستم داوری برخط (Online) مقالات، برای تسریع روند بررسی مقالات توسط داوران مجله طراحی‌شده است. مراحل عمومی این فرآیند برای داوران به شرح زیر است:

ثبت‌نام داور به‌عنوان کاربر در برنامه

توجه: اغلب این مرحله توسط مدیر پایگاه انجام می‌شود.

برای این‌که بتوانید به‌عنوان یک داور در برنامه حضور یابید، نخست باید به‌عنوان یک کاربر در پایگاه ثبت‌نام کنید. پس فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید

ایجاد دسترسی به‌عنوان داور و تعیین تخصص‌های داور

توجه: اغلب این مرحله توسط مدیر پایگاه انجام می‌شود.

پس از ثبت‌نام کاربر، مدیر برنامه می‌تواند با کمک بخش داوری الکترونیک>معرفی داوران به برنامه دسترسی مخصوص داوری را تعیین کند و تخصص‌های ویژه داوران را نیز برای برنامه مشخص کند.

 تعیین مقاله برای بررسی توسط داور و فرستادن پیام الکترونیک

توجه: این مرحله توسط مدیر پایگاه انجام می‌شود.

پس از انجام تنظیمات داوری و معرفی داوران، مدیر برنامه می‌تواند مقالات فرستاده‌شده به برنامه را برای داوران متخصص در دسترس قرار دهد. هم‌زمان با انجام این کار یک پست الکترونیک برای داوران فرستاده می‌شود و اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام می‌شود.

 مراجعه داور به پایگاه و ورود بانام کاربری و گذرواژهٔ خود

برای ورود به برنامه تنها کافی است که نام کاربری و گذرواژهٔ خود را در کادرهای مربوطه در صفحه اصلی وارد کنید.

بازیابی گذرواژه

چنانچه گذرواژهٔ خود را اشتباه وارد کنید، شما می‌توانید به صفحهٔ بازیابی رمز عبور بروید و نشانی پست الکترونیک خود را وارد کنید تا گذرواژهٔ جدید برای شما فرستاده شود.

برای مطالعه بیشتر راهنمای داوری مقالات لطفا روی اینجا کلیک کنید.


فهرست داوران نشریه در سال 1398

 

 لیست داوران نشریه نگره:

 

نام داور سمت / سازمان
سید ابوتراب احمدپناه استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران: ایران.
مهدی اخوی یان رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه علم وفرهنگ
مهدی اخویان دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ
امین ایرانپور تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی، دانشکدهٔ هنر دانشگاه شاهد
سیده راضیه یاسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، رئیس پژوهشکده هنر
محمدتقی آشوری دانشیار دانشگاه هنر تهران
کامران افشار مهاجر استاد گرافیک دانشگاه هنر
عفت السادات افضل طوسی عضو هیات علمی اگروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رضا افهمی استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربیت ندرس
پرویز اقبالی عضوهیات علمی دانشکده هنردانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران
سید نظام الدین امامی فر استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
مهدی امرائی هیات علمی دانشگاه سمنان
علیرضا باوندیان عضو هیات علمی
سید حلال الدین بصام موسسه آموزش ,و ترویج کشاورزی
حسن بلخاری قهی دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
محمدرضا بمانیان استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد بهرام زاد معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
الهه پنجه باشی الزهرا دانشکده هنر
حسنعلی پورمند مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
داور تست تست سیبسب
بهاره تقوی نژاد هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
احمد تندی هیات علمی دانشگاه هنر
اصغر جوانی هیات علمی دانشگاه
عبدالرضا چارئی گروه آموزشی ارتباط تصویری معاون پژوهش و فنآوری دانشکده هنر دانشگاه شاهد.
امیرحسین چیت ساریان دانشیار گروه هنر اسلامی
غلامعلی حاتم استاد دانشکدة هنرهای کاربردی،دانشگاه هنر تهران، شهر تهران، استان تهران
مجید حیدری دلگرم گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
غلامرضا حسنی مدیر گروه هنر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
سیدرضا حسینی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
سیدهاشم حسینی هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
سیدهاشم حسینی هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
مهدی حسینی دانشگاه هنر تهران
محسن حسن پور استادیار. دانشگاه شهید رجایی
منصور حسین پور میزاب استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور
محمدحسین حلیمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
آرزو خانپور دانشگاه هنر اسلامی
ابراهیم خدایار
محمد خزایی مدیر گروه هنر اسلام- درس دانشگاه تربیت مدانشکده ه
علی رضا خواجه احمد عطاری عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
ابوالقاسم دادور عضو هیئت علمی, گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مریم دارا
محمدعلی رجبی مربی بازنشسته دانشکده هنر دانشگاه شاهد
اشکان رحمانی مدرس دانشگاه شیراز
حنیف رحیمی پردنجانی عضو هیات علمی دانشگاه یزد دانشکده هنر و معماری گروه نقاشی
اردوان رضایی
طاهر رضازاده گروه پژوهش هنر، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهرا رهبرنیا استاد دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
مهدی رئیسی نافچی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
صمد سامانیان دانشیار و عضو هیئت‌‌علمی دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر تهران
سیدمنصور سیدسجادی سرپرست کاوشهای شهر سوخته و دهانه غلامان
پریسا شاد قزوینی هیات علمی رشته نقاشی دانشکده هنردانشگاه الزهرا(س)
داود شادلو هنر اسلامی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد
مهناز شایسته فر دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
میترا شاطری گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
میترا شاطری استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد، شهر شهر کرد، استان چهار محال بختیاری.
علی شجاعی اصفهانی گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان.
علی‌اصغر شیرازی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر، دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران
ماه منیر شیرازی مدرس دانشگاه الزهرا
سید عبدالمجید شریف زاده هیئت علمی و مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی
محمد رضا شریف زاده دانشیار دانشکده هنر، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اسداله شفیع زاده گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران
سودابه صالحی دانشگاه هنر تهران
احمد صالحی کاخکی عضو هیات علمی، دانشگاه هنر اصفهان
مهدی صحراگرد استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مینا صدری مدرس دانشگاه و پژوهشگر
فریده طالب پور دانشگاه الزهرا(س)
علی رضا طاهری عضو هییت علمی دانشکده هنر داتشگاه سیستان و بلوچستان
محسن طبسی رییس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
مینا طلایی مدرس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
ناهید عبدی استادیار پژوهشکده هنر
ابوالفضل عبداللهی فرد استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
علیرضا عسگری چاوردی
عبدالکریم عطارزاده دانشگاه سوره عضوهیأت علمی
جواد علیمحمدی اردکانی دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ تهران
فریناز فربود هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا
امیر فرید استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زهرا فنایی گروه هنر،‌ مرکز تحقیقات افق‌های نوین در معماری و شهرسازی،‌ واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
اصغر فهیمی‌فر استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
فروزنده قاسمی صنایع دستی، دانشکده هنر ، دانشگاه الزهرا، عضو هیات علمی ، استادیار
خشایار قاضی زاده هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
حمیدرضا قلیچ خانی پژوهشگر مستقل
قباد کیانمهر دانشگاه هنر اصفهان
فرانک کبیری
حسن کریمیان دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
اصغر کفشچیان مقدم استادیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران
علی اصغر کلانتر گروه پژوهش هنر و صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
منیژه کنگرانی فراهانی دانشجوی دکتری، گروه پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،، تهران. ایران.
مهدی گلچین عارفی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی
سعید گلکارتهرانی تهران ایران
مریم لاری هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد استاد فرشچیان مدیر گروه هنر واحد الکترونیکی
مهدی محمدزاده استاد و رئیس دانشکده هنرهای نجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
اکرم محمدی زاده دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
مهناز محمدزاده میانجی هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
مینا محمدی وکیل استادیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.
فتانه محمودی دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
فتانه محمودی دانشگاه مازندران
محسن مراثی عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمد رضا مریدی گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر
کریم میرزایی هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده هنرهای تجسمی
محمدصادق میرزاابوالقاسمی استادیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز
علی اصغر میرزایی مهر عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ.
میترا معنوی راد مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویری/دانشگاه الزهراء(س)
آناهیتا مقبلی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
مهدی مکی نژاد عضو هیات علمی فرهنگستان هنر
حکمت الله ملاصالحی استادیار دانشکده باستان شناسی، دانشگاه تهران
مهرداد ملک زاده مدیر گروه پژوهشی دوران تاریخی پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی
رضا مهرآفرین استاد گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
ابراهیم موسی پور بنیاد دایره المعارف اسلامی (جناب آقای دکتر حدادعادل)
سید مهدی موسوی کوهپر دانشیار باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس، شهر تهران، استان تهران
ابوذر ناصحی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
افسانه ناظری دانشگاه هنر اصفهان
صمد نجارپورجباری معاون آموزشی دانشکده صنایه دستی
فرزانه نجفی استادیار
مهین نصیرآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
هانیه نیکخواه گروه هنر اسلامی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
حمزه علی نورمحمدی علم‌سنجی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
غلامرضا هاشمی گروه صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان. شهر اصفهان. ایران
مهران هوشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره
حامد وحدتی نسب دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
عطیه یوزباشی دانشجوى دکترى پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
علی وندشعاری دانشکده فرش - دانشگاه هنر اسلامی تبریز