کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 5
2. پدیدارشناسی جامعیت اسم حُسن وجنبه های زیباشناختی آن

دوره 11، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 64-76

حکمت الله ملاصالحی


3. ویژگی‌های ساختاری تذهیب قرآن تاشی خاتون

دوره 11، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 4-15

مهران هوشیار؛ وحیده میرزاخانلو


4. تجلّی خط «مُحَقَّق» بر خطوط «ریحان» و «ثلث» در کتابت قرآن کریم

دوره 11، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 4-13

عبدالرضا چارئی؛ حسنعلی پورمند


5. تحلیل ساختاری رقم در قرآن‌های ثبت‌شدۀ موزۀ ملی قرآن

دوره 9، شماره 31، پاییز 1393، صفحه 5-21

مهران هوشیار؛ پگاه حامد؛ نسترن غمگسار