کلیدواژه‌ها = کتابت
تعداد مقالات: 4
2. مقایسۀ شیوۀ جعفر تبریزی، میرعماد حسنی و محمدرضا کلهر در قالب کتابت نستعلیق

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 89-101

سیدسعید حسینی؛ احمد نادعلیان


3. تحلیل ساختاری رقم در قرآن‌های ثبت‌شدۀ موزۀ ملی قرآن

دوره 9، شماره 31، پاییز 1393، صفحه 5-21

مهران هوشیار؛ پگاه حامد؛ نسترن غمگسار


4. مطالعه و بررسی نسخه‌های خطی قرآن به کتابت بانوان دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 5-14

الهه پنجه‌باشی؛ ابوالقاسم دادور