کلیدواژه‌ها = محراب مسجدجامع هفتشویه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تناسبات، ساختار و نقشمایه‌های محراب مسجد جامع هفتشویه

دوره 13، شماره 45، بهار 1397، صفحه 4-17

شادی نقیب؛ افسانه ناظری؛ بهنام پدرام