کلیدواژه‌ها = نقاشی قهوه‌خانه‌ای
قاب‌های زمان: گونه‌های تجسم زمانِ روایی در نقاشی قهوه‌خانه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22070/negareh.2022.16219.3032

عبدالله آقائی؛ فاطمه نصیری؛ بهرام احمدی


بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 43، مهر 1396، صفحه 103-117

10.22070/negareh.2017.568

نجیبه رحمانی؛ فتانه محمودی؛ همایون حاج محمدحسینی