کلیدواژه‌ها = نقاشی قهوه‌خانه‌ای
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه تطبیقی روایت‌پردازی دینی در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و گوتیک

دوره 13، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 94-109

اعظم حکیم؛ ابوالقاسم دادور


3. بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 103-117

نجیبه رحمانی؛ فتانه محمودی؛ همایون حاج محمدحسینی