کلیدواژه‌ها = دیباچه مرقع تیموری
مطالعه‌ای در سیر تحوّل ساختار دیباچه های مرقّع عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22070/negareh.2021.14498.2771

حنیف رحیمی پردنجانی