کلیدواژه‌ها = بررسی تطبیقی‌نقوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نقوش پارچه های صفوی و گورکانی

دوره 7، شماره 21، بهار 1391، صفحه 21-36

مریم خلیل زاده مقدم؛ ابوالفضل صادق پور فیروزآباد