نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی و تحلیل تصویر داریوش در نقش برجسته های بیستون و نقش رستم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.15450.2932

هادی قائم پناه