نویسنده = ���������������� ��������
بازشناسی الگو‌های آینه‌کاری در بناهای قاجاری شیراز

دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 17-30

محمد علی‌آبادی؛ سمیه جمالیان