نویسنده = �������� �������������� ����������
بررسی ویژگی‌ها و زیبایی‌شناسی منبر مشکول، شاهکار هنر‌های چوبی جهان اسلام

دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 5-16

مصطفی ملکی گلندوز؛ میرروح‌الله محمدی