نویسنده = ������������ ����������
تحلیل ویژگی‌های بصری دیوارنگاره‌های سقف بقعه سید رکن الدین بر اساس رویکرد آیکونولوژی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15770.2967

زینب صمدنژادآذر؛ فرنوش شمیلی؛ یاسر حمزوی