نویسنده = اعظم حکیم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی روایت‌پردازی دینی در نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و گوتیک

دوره 13، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 94-109

اعظم حکیم؛ ابوالقاسم دادور