نویسنده = ���������������� ��������
نوگرایی نگارگری در گفتمان‌های اجتماعی ایران معاصر با تمرکز بر رویکرد تحلیل گفتمان «ارنست لاکلا وشانتال موفه »

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22070/negareh.2021.13669.2662

مریم خدام محمدی؛ زهرا رهبرنیا؛ محمد رضا مریدی