نویسنده = ���������� �������������� ������ ������
بررسی کاربرد و چگونگی اجرای مورّب‌‌نویسی در نسخ خطی سدۀ هفتم و هشتم هجری (براساس نسخ خطی کتابخانه و موزه ملی ملک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.13804.2679

شهاب شهیدانی؛ محمدمهدی قادریان؛ علی رضا محمدی میلاسی


بررسی و سیر تحوّل تزیینات دیوارنگاره در معماری قلعه نهچیر مبارکه اصفهان

دوره 16، شماره 57، فروردین 1400، صفحه 171-189

10.22070/negareh.2021.5064.2395

فرزانه کرکوندی اصفهانی؛ علی رضا محمدی میلاسی؛ احمد رضا میرمقتدایی؛ رسول کمالی دولت آبادی