نویسنده = �������������� ��������
تبیین تطبیقی نظام‌های هندسه فراکتال در سازماندهی معماری و آرایه‌های مسجد نصیرالملک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16197.3028

فرناز فرشید راد؛ ایرج اعتصام؛ وحید قبادیان