نویسنده = سید محمد مهرنیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر نامتعارف در نگاره‌های شاهنامۀ بزرگ ایلخانی

دوره 12، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 111-121

اصغر جوانی؛ رضا افهمی؛ سید محمد مهرنیا