نویسنده = سیده راضیه یاسینی
تعداد مقالات: 1
1. سیر تطّور شمایل‌نگاری اسلامی ایران از تنزیه تا تشبیه

دوره 11، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 4-22

سیده راضیه یاسینی