نویسنده = ���������� ��������
مفهوم جایگاه بدن ناصرالدین‌شاه در نقاشی تالار آینه کمال‌الملک بر مبنای نظریه یوری لوتمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22070/negareh.2021.5018.2366

شراره افتخاری یکتا؛ امیر نصری؛ مهدی محمدزاده