نویسنده = ������������������ ������
گونه‌شناسی آرایه‌های تزئینی بازشوهای شهر تاریخی ماسوله، مطالعه موردی محله ریحانه‌بر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.16594.3084

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری