نویسنده = ������������ ����������
قاب‌های زمان: گونه‌های تجسم زمانِ روایی در نقاشی قهوه‌خانه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22070/negareh.2022.16219.3032

عبدالله آقائی؛ فاطمه نصیری؛ بهرام احمدی