نویسنده = �������������� ��������
شناسایی و تبیین ماهیت شر در نگاره های فالنامه ی درسدن بر اساس آراء ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.16046.3007

فرزانه واحددهکردی؛ زهرا فنایی؛ مهدی دهباشی؛ علی مجابی