نویسنده = �������� ������������ ��������
واکاوی ساختار نگاره به بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری و طهماسبی با تکیه بر نظریۀ ولادمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2022.15769.2966

جواد امین خندقی؛ محبوبه ذباح