نویسنده = �������������� ����������
تحلیل ارتباط متن و تصویر در نسخه خطی داستان سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال براساس گفتگومندی و پیوستاری زمان و مکان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22070/negareh.2022.15853.2979

صدیقه ادراکی؛ حسین عابددوست؛ زیبا کاظم پور