نویسنده = �������������� ��������������
مطالعه تطبیقی تصویر زن و نقوش همراه در آثار هنری بین النهرین و سر سنجاق های لرستان بر اساس کهن الگوی یونگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22070/negareh.2022.14814.2826

ماندانا محمودی؛ بیتا سودایی