نویسنده = ���������������� ������������
بازتاب تصاویر زنان در قالی‌های تصویری دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/negareh.2021.14637.2791

عبداله میرزایی؛ فاطمه باقری زاده