نویسنده = شبنم محمدی
تعداد مقالات: 1
1. ساختارشناسی طرح و نقشمایه‌های قالی‌های بخشایش از اواخر قرن 12/19 میلادی تا به امروز

دوره 11، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 50-63

شبنم محمدی؛ علی وند شعاری؛ عبدالله میرزایی