نویسنده = �������������� �������������� ����������
مطالعۀ نقوش سفالینه‌های معاصر روستای کلپورگان سراوان با رویکرد انسان‌شناسی هنر

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 74-91

10.22070/negareh.2015.261

ایمان زکریایی کرمانی؛ امیر نظری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی