نویسنده = مهدی محمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در رابطۀ استاد و شاگردی در آموزش هنرها با تأکید بر نظام سنتی

دوره 12، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 33-45

ندا سیفی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی محمدزاده